Velkommen til KSSB!

Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn er etablert for å bygge opp og spre kompetanse på diagnostikk og behandling av solide kreftsvulster hos barn. Med solid svulst menes en lokalisert fast svulst, i motsetning til for eksempel blodkreft. Kreft hos barn er sjelden, og består av en lang rekke krefttyper. Det er bare mellom 3 og 10 tilfeller av de fleste typer kreftsvulster per år i Norge. Den største gruppen utgjør hjernesvulstene, men også her finnes mange undergrupper. Utredning og behandling for de enkelte svulsttypene er svært forskjellige, og foregår vanligvis i rammen av internasjonalt samarbeide.

Hovedformålet med tjenesten er at alle barn som diagnostiseres med solide kreftsvulster i Norge, uansett bosted,  skal få utredning og behandling etter de beste internasjonale standarder og at overlevelsen er sammenlignbar med det beste som rapporteres fra utenlandske studier.  

I menyen på venstre side vil du finne opplysninger om kompetansetjenesten.

Er du på jakt etter mer generell informasjon om barnekreft, se vår side "Barnekreftportalen.no".

 

 
Skriv ut
 
Logg inn medlemmer
Brukernavn:
 
 
 
Søk Søk KSSB KSSB sidekart sidekart English Logg ut Medlemsliste endre passord Endre informasjon Forsiden Vis alle feltene